Privacy Beleid

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

In ‘t kort, zowel Oneindige Mogelijkheden als de providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

Welke gegevens worden er verzameld?

  • Je voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens

Met welk doel worden persoonsgegevens gebruikt?

Gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwtjes en commerciële nieuwsbrieven.We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het faciliteren van healingen, niet met gegevens die via ons contact- of bestelformulieren binnengekomen zijn. Ik voeg nooit zelf je emailadres toe aan een mailinglijst!
  • Je naam, e-mailadres en adresgegevens die jij invult bij een aanmeldformulier voor een betaalde dienst, worden gebruikt voor het maken van facturen als je een dienst aankoopt.
  • Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
  • Je naam, emailadres en fysieke adres gebruik ik voor het maken van facturen als je een dienst aankoopt.

Door deze gegevens te verstrekken geef je toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Oneindige Mogelijkheden verwerkt jouw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van mailingprovider Mailerlite & Mailchimp, waarvan de servers gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Check hoe Mailerlite & Mailchimpmet de privacy van je gegevens omgaat.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

In ‘t kort, zowel Oneindige Mogelijkheden als de providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

  • Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je op een uitschrijf lijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem tot ik de uitschrijf lijst volledig verwijder.
  • Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@oneindigemogelijkheden.com

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.