ALGEMENE VOORWAARDEN

ANNULERING INDIVIDUELE BEHANDELING: een afspraak kan je tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Dit kan middels het contactformulier of via email zoals vermeld op www.oneindigemogelijkheden.com. Bij annulering binnen 24 uur behoud ik me het recht voor de kosten van het consult of de healing in rekening te brengen. Dit in verband met de nodige voorbereidingen en de gereserveerde tijd.

De diensten die ik vanuit mijn praktijk geef, zijn bedoeld voor zelfrealisatie. De verschillende onderdelen hebben als doel inzicht en bewustwording te geven in jouw eigen persoonlijke ontwikkeling. Je neemt deel aan deze diensten op basis van vrije wil. Je draagt je eigen verantwoordelijkheid voor jouw groeiproces en de keuzes die je hierin maakt. Je blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor wat je met de informatie en inzichten doet die je tijdens de consulten, healingen en workshops/trainingen ontvangt.

ENERGETISCHE HEALING: tijdens deze sessies werken we met energie die elektromagnetisch geladen is, hierdoor kun je helaas NIET deelnemen als je last hebt van epilepsie of een pacemaker hebt. Als je last hebt van een ernstige psychische stoornis, is het ook niet mogelijk om aan de sessie deel te nemen. Het verzwijgen hiervan komt voor eigen risico.* De energie waarmee gewerkt wordt tijdens de healing is elektromagnetisch geladen. Dit kan een nadelig effect hebben op de pacemaker of zelfs een epileptische aanval veroorzaken.

Een energetische healing, coaching sessie, workshop of training kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. In geval van twijfel is het raadzaam om een specialist (dokter, (huis)arts, etc.) te raadplegen en adviseren wij een healing, workshop of training niet eerder te ondergaan zonder overleg met een medisch specialist. Bij twijfel of gegronde reden kan iemand de training worden ontzegd.

Trainingen en behandelingen zijn géén vervanging voor medische behandelingen.

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/