Weekenergie 29-11-2021

Je hart volgen

Afgelopen periode konden fysiek en mentaal als zeer zwaar worden ervaren maar kon ook voor prachtige doorbraken gezorgd hebben. Nieuwe verbindingen, een fijne doorstroming in en dus ook buiten jou. Mooie nieuwe inzichten, bewustwording op vele aspecten in jezelf.

Situaties waarin je weer vanuit die zeer diepliggende overtuiging getriggerd werd maar dit keer vanuit een nieuw perspectief hierop kon reageren, vanuit een meer berustend innerlijk vertrouwen in jezelf. De situatie meer overziend, het grotere geheel meer (in)voelend.De energie is momenteel nog steeds hoog en intens. We worden weer letterlijk de aarde ingedrukt.

De energie stroomt vanuit mijn kruin langs mijn hoofd naar mijn nek, mijn ruggengraad in. Er vinden weer verschuivingen in heel mijn lichaam plaats, alsof ik continu word rechtgetrokken, uitgelijnd. Zodat ik continue toegang behoudt tot mijn innerlijk kompas. Het steeds zuiverder invoelen van en in mijzelf.

De zwaarte van het collectief bewustzijn, de drukkende ladingen zijn nu ook erg voelbaar vanuit alle kanten en alle lagen. Hoe meer druk er op je gelegd wordt, hoe meer je getriggerd zult worden in het beperkte zelfbeeld dat je nog over jezelf hebt, om dit te herzien. Er wordt geprojecteerd op jouw aller diepste angsten/geloofsovertuigingen in jezelf. Hierdoor zullen jouw nog aanwezige pijnstukken uitvergroot worden, wat jou in eerste instantie kleiner lijkt te maken. Echter door je diepe verlangen weer in volledige verbinding te komen en te zijn met jezelf en de hoge energieën die jou hier ook in ondersteunen, zal je op een gegeven moment een barrière in jezelf doorbreken en hierdoor gaan overstromen, je als het ware eindelijk aan jezelf overgeven. Wat de weg zal vrijmaken om je eigen innerlijke kompas weer volledig te gaan voelen en ervaren.

Vanuit jouw innerlijk kompas, de plek waar je hartcentrum zich bevind maar ook jouw Bron Zijn en jouw hoger bewustzijn. Vanuit deze plek creëer je ruimte in jezelf, innerlijke vrijheid en bewuste keuze. Om steeds meer vanuit dit punt in jezelf te gaan bewegen of simpelweg stil te zijn. Waar het oké is jezelf uit te spreken maar waar het ook oké is alles even te laten voor wat het is. Van hieruit zal je weer meer gaan leven vanuit de verbinding met jezelf, jouw eigen ademhaling, levensritme en waarheid maar bovenal vanuit je eigen innerlijke stroming zodat liefde weer overal kan stromen in jezelf. Niet meer alleen vanuit angst, beperking of alles wat jou klein houdt maar nu ook weer vanuit die liefdevolle allesomvattende verbinding met jezelf.

Ga regelmatig naar binnen en laat wat er nu afspeelt jou niet te impulsief, middels oude triggers en emoties, doen bewegen. Laat alles even berusten en bekijk een situatie dan nog eens. Voel en handel vervolgens vanuit je hart en niet vanuit reactief gedrag. Hierdoor ga je meer vanuit je hart in mogelijkheden (in)voelen dan vanuit opgelegde beperking. Wat houdt jouw hart open. Jouw innerlijke kompas en de ondersteunende hoge frequente energieën zullen steeds meer een rode draad in je dagelijkse leven gaan worden, vertrouw op jezelf. Je zult stevig doorstappen, stromen, haperen maar ook weer flink wankelen of even omvallen of terugvallen. Blijf gefocust en gecentreerd in jezelf, blijf zijn en doen waar jouw hart mee resoneert. Het zal soms nog heftiger worden maar blijf vertrouwen op je innerlijke leiding, op jezelf.

Het is oké om je uit te spreken vanuit je hart maar ook als jij dit nog niet durft. Je weet, dat het oké is als jij je (nog) niet uitspreekt maar waarom dan die innerlijke strijdt in jezelf, omdat de echte vraag is; ben IK hier zelf echt oké mee.

Dit kan alleen jij beantwoorden en niemand anders. Luister naar je hart en doe wat voor jou goed voelt in dit moment, niet omdat iets of iemand je iets oplegt wel of niet te doen of te moeten zijn. Maar maak wel een keuze, anders keert deze zware energie, deze innerlijke strijd zich naar binnen en gaat zich vast zetten in jou, met alle gevolgen van dien.

Blijf in afstemming met jezelf, je eigen stroming, met je eigen gevoel. Blijf keuzes maken die jouw hart blijven openhouden en doen stromen. Het is momenteel flink dobberen, afwegingen maken om soms iets meer meegaand te zijn in een situatie en de volgende keer weer een grens te trekken en uit je comfortzone te stappen. Constant afstemmen in jezelf met wat is, al manoeuvrerend door de matrix heen. Blijf ongeacht welke situatie, welke keuze je ook neemt in elk moment, vanuit je hart of vanuit angst, vanuit je innerlijke kracht of vanuit jouw prachtige kwetsbaarheid, …….onvoorwaardelijk van jezelf houden. In alles, mag jij volledig…..ZIJN maar wees wel degene die je vanuit je hart wilt zijn.

Vanuit je hart spreken en handelen kent geen goed of fout, dit IS simpelweg. Hier behoeft geen verdere uitleg, dit kan men alleen maar voelen, hieruit ontstaat verbinding,…… hartverbinding.

In verbinding,❤ Ursula Hilgers