Weekenergie 07-02-2022

Meebewegen met verandering

Er kunnen afgelopen periode situaties ontstaan zijn die niet geheel in jouw planning lagen. Hierdoor kon je verrast worden. De vraag voor nu is, sta jij open voor verandering?  Openstaan voor wat zich ontvouwt buiten je verwachting om. In hoeverre sta jij hier open voor ofwel kan je alles loslaten en mee stromen in wat zich in dat moment openbaart?

Je zal steeds meer in nieuwe ervaringen stappen, soms nog onverwachts. Je zal dan ervaren geen controle te hebben over een nieuwe ervaring en je kan ook geen volledige invulling geven aan een situatie in dat moment omdat je niet weet wat er zal gaan gebeuren. Er wordt je dan gevraagd controle los te laten hoe iets zou moeten zijn en meer in overgave in een nieuwe ervaring te stappen.

We gaan steeds meer een tijdperk in waar we gaan bewegen vanuit een ritme die niet constant is, die alleen maar resoneert met het huidige moment, ofwel in het hier en nu en niks van doen heeft met wat er mogelijk zou kunnen gaan gebeuren of wat alreeds is ervaren. Het hier en nu zal steeds meer mogelijkheden gaan bevatten dan beperkingen vanuit gekaderde verwachtingen en beperkende overtuigingen. Er word je steeds meer gevraagd je te onthechten van alles wat niet meer met jou resoneert en je te gaan bewegen vanuit een momentum, in het hier en nu, dat jou voed, waar je stroomt en jou niet afremt.

Als je een intentie hebt, een verwachting, is dit dan waar je echt behoefte aan hebt in dit moment of komt deze intentie of verwachting uit het verleden zonder jezelf af te vragen of dit echt is wat je wilt.

Deze huidige  tijd laat je heel goed voelen dat wat je momenteel doet of aan het ervaren bent, of dit wel of niet meer met je resoneert. Dat wat je wilt, vanuit bepaalde waarden en normen, of dit nog steeds is wat je voor ogen hebt, in dit moment? Deze tijd vraagt je continue in jezelf af te stemmen of dat wat je doet of wilt gaan doen nog steeds resoneert met hoe je nu in het leven wilt staan.

Er wordt je gevraagd steeds meer en meer aanwezig te zijn in het hier en nu. Jezelf goed in te voelen en jezelf af te vragen; wat het is wat ik nu echt wil en niet meer gebaseerd op aannames en gewoontes uit het verleden. Doordat je in deze tijd door zoveel innerlijke transformaties gaat, zal je steeds meer thuiskomen in jezelf, zal jij jezelf steeds meer gaan dragen, gaan vertrouwen op jezelf en steeds meer van jezelf willen uitdragen, puur vanuit jezelf. Jij verandert, hierdoor verandert ook je oude zienswijze en hoe jij in het leven wilt staat, wat je nog wel en niet meer wilt. Matcht dit nog steeds met je intenties en plannen die je al een tijdje had, waar jij je nog steeds aan vasthoud? Je hebt elke dag de keuze om jezelf, je leven, je plannen en intenties te herzien, heroverwegen en volledig af te stemmen met jouw hartcentrum. Wat is het wat ik echt wil?

Je zal steeds meer weerstand ervaren bij de dingen die je doet maar die niet in resonantie zijn met jouw hart. Negeer je dit te vaak en te lang dan zal dat wat je doet je steeds zwaarder vallen en je heel veel energie kosten. Wees ook vooral eerlijk naar jezelf toe. Je kan er voor anderen zijn als je er eerst volledig voor jezelf kan zijn, afgestemd en uitgelijnd bent met jezelf.

Er bestaat niet alleen ja of nee. Nogmaals, er zullen steeds meer mogelijkheden komen in plaats van beperkingen, de vraag is echter wel, sta jij jezelf toe in het hier en nu keuzes te maken die volledig los staan van eerdere ervaringen. Je hoeft ook niet gelijk volledig het roer om te gooien. Maar ga stapje voor stapje naar datgene waar je hart sneller van gaat kloppen, waar je simpelweg gelukkiger van wordt, waardoor je weer gaat stromen in jezelf, jezelf letterlijk weer een stuk levender voelt in elke cel van je lichaam.

Dit begint met steeds meer in het huidige moment je afstemmen in jezelf. Hoe sta ik hier nu in, wat wil ik ,wat niet, wil ik dit nog steeds of wil ik dit op een andere manier gaan doen?

Oude zienswijzen, hoe jij jezelf ooit zag en nu ziet, hoe jij je leven hebt uitgestippeld, klopt dit nog steeds met hoe jij je nu voelt, klopt het huidige plaatje nog met hoe je nu in het leven staat. Nee, maak hier dan aanpassingen in. Je hebt elke dag de keuze om te gaan doen wat je wilt. Niks staat vast. Dit bepaal alleen jij. Doe wat in het huidige moment mogelijk is voor jou en laat de volgende stap zich dan van hieruit ontvouwen. Elke kleine verandering is een shift in jouw energieveld, dat weer een rimpeling veroorzaakt en een andere realiteit creëert.

Het kan zijn dat je de afgelopen dagen erg moe was. Je lichaam vraagt je te onderzoeken, waar jij je energie aan weg geeft, waar jij energie lekt, bewust of onbewust. Deze pauze laat je ook weer even echt wegzakken in jezelf. Om de ruimte te nemen om bewust te reflecteren; wat is het dat ik bewust of onbewust doe maar mij niet meer voed? Waarom doe ik bepaalde dingen nog steeds op de manier zoals ik ze altijd heb gedaan terwijl het niet meer met mij resoneert.

Jij beslist hoe jij het leven wilt ervaren en wat je wel wilt doen en wat niet meer. De verandering begint alleen wel bij jezelf. Jij dient nu een andere beweging te gaan maken zodat het leven mee buigt met jouw nieuwe intentie. Als jij hetzelfde blijft doen zoals je altijd al gedaan hebt zal er niks veranderen.

Het kan ook voorgekomen zijn dat afspraken en plannen afgelopen periode opeens niet door konden gaan. Dat je onverwachts in een andere situatie belande. Eigenlijk is het niet “onverwachts” maar laat deze nieuwe ervaring jou inzien waar jouw werkelijke behoefte ligt. Kijk nog eens terug naar die onverwachte situaties. Wat heeft dit jouw laten inzien en voelen. Het kan zijn dat je juist inzicht kreeg op een langer lopende issue die hierdoor nu de ruimte kreeg om zich te laten ontvouwen voor jou. Een inzicht of een nieuwe ervaring die jou juist dichter bij jezelf bracht, verder op je pad, omdat je even niet anders kon dan in deze nieuwe ervaring mee te stromen. Niks maar dan ook niks gebeurt bij toeval, of per ongeluk. Zodra jij de controle loslaat en openstaat voor elke ervaring, zonder oordeel, dan kan het leven op hele onverwachte manieren mooie verrassingen voor je hebben omdat jij zonder controle en meer vanuit overgave, in het huidige moment, volledig openstaat voor jezelf en dus voor het leven.

Het leven is niet ingekaderd of beperkt, jij houd je vanuit jouw innerlijke beleving nog vast aan bepaalde oude zienswijzen en beperkende overtuigingen die ervoor zorgen dat je vanuit deze eerdere ervaringen soortgelijke ervaringen blijft herbeleven, met dezelfde trilling maar in een ander jasje.

Laat een ervaring een ervaring zijn en trek alle jassen uit. Sta toe in het huidige moment in volledige afstemming met jezelf nieuwe ervaringen op te doen door je niet meer vast te houden aan het verleden of een verwachting maar vanuit een ingeving en intentie die spontaan opkomt, hier zonder oordeel en verwachting in mee te stromen. En als deze ervaring is beleeft, laat dit dan ook weer los. Je kan een intentie hebben voor de volgende dag, maar sta er ook open voor dat je morgen ook weer een hele andere ingeving kunt hebben. Verandering is niet eng, verandering is spelen en jezelf verwonderen hoe jouw volledige potentie meer en meer door jezelf word ervaren. Morgen is een nieuwe dag met vele, vele mogelijkheden die spontaan mogen stromen in jou, stromen daar waar je blij van wordt, een richting op die simpelweg meer resoneert met jou.

Wat geeft jou zingeving, begin met een kleine intentie in het hier en nu. Van hieruit maak jij een innerlijke shift en ga jij je steeds meer bewegen vanuit hoe jij in het leven wilt gaan staan. Dit kan regelmatig shiften, beweeg hierin mee, onthecht je steeds meer van oude situaties en stel je open voor wat er zich in het huidige moment mag ontvouwen, vanuit de trilling die jij op dat moment bewust uitdraagt, stroom mee in deze spontane ingeving en laat je verrassen, door jezelf en dus door het leven. Wie volledig openstaat voor zichzelf, staat open voor het leven, dat is het moment dat magie ontstaat.

In verbinding, Ursula Hilgers