Zijn


Eenheid
In een bewustzijnsstaat van eenheid ben ik niet mijn emoties en lichaam maar mijn pure essentie, in wezenlijkheid. De energie die ik in- en uitadem, alle dimensies en tijdlijnen in zijn totaliteit beschouwend, overziend, alles tegelijkertijd.

Daar……..aanwezig In het universum wetende dat je bent wat je aanschouwt, onweerlegbaar alles omarmt en als compleet accepteert.  Maar ook in één ogenblik ergens anders kunt zijn omdat je weet dat je hier middels je intentie en gevoel direct manifesteert.

Inzoomend in een tijdlijn een parallelle realiteit die elk zijn ruimte en tijd kent. Zodat je bewustzijn zich nog verder kan verruimen middels nieuwe ervaringen maar in deze bewustzijnsstaat, wetende dat je altijd veilig, geliefd en oneindig bent.

Hier……… een tunnelvisie opdat jij jezelf in een beperkte bewustzijnsstaat verder en verder herontdekt  middels zelf gecreëerde omstandigheden.

Daar……..geen conditioneringen geen dualiteit geen spel maar volledig bewust zijn van jouw oneindige mogelijkheden.

Geen oordeel geen angst alleen complete berusting, overgave, liefde en sereniteit. Zijn, vanuit jouw diepste kern als  pure energie als bewustzijn, verbonden met alles, tijdloos in volmaakte onvolmaaktheid.

Hier……….. in dualiteit, overtuigingen en emoties uiten door je te hechten middels identificatie. Door het creëren van oneindige scenario’s met de keuze uit talloze kostuums en maskers jezelf uit te drukken op het toneel in elke denkbare en ondenkbare rol en situatie.

Daar………non dualiteit, observerend wetende dat alles is om de gehele beleving van het mens-zijn te ondervinden door alles wat jij bent naar een ik-vorm in te kaderen. Jezelf te uiten, als een prachtige vonk van de bron, door af te dalen naar hier om je vervolgens volledig in je lichaam te verankeren.

Hier………soms het gevoel van afgescheiden zijn, illusionaire muren die niet doorbroken kunnen worden en altijd weer die innerlijke strijdt.

Daar………waar duizenden engelen je omarmen waar je zo geliefd wordt, waar niks jou van de Bron scheidt.

Waarnemen zodat je de illusie kan ervaren niet compleet niet volmaakt te zijn, waarom dit gepaard gaat met intens verdriet en pijn ? Omdat we telkens weer, vanuit het diepste van onze kern, herinnerd worden dat wij wel gevuld zijn met compassie en zelfliefde, dat wij zelf pure liefde zijn.

Uiteindelijk besef je dat Daar en Hier een illusie is, dat een bewustzijnsstaat overal en altijd kan worden ervaren, dat jij dit in oneindige variabelen kan ontmoeten, zien, voelen en ondervinden. Dat jij de schakel zelf bent, alleen vergeten was hoe jij jezelf moet door verbinden.

Zodra het besef er is dat jij elke bewustzijnsstaat al kent omdat jijzelf bewustzijn bent, observeer dan eens wat er binnenin jou gaat plaatsvinden. Hierdoor zal jij meer en meer gaan herinneren, jezelf  gaan hervinden.

Het verruimen van je bewustzijn gaat gepaard met telkens weer een andere bewustzijnsstaat door de verbinding te zien, de  samenhang met alles te voelen, hierdoor creëer je een brug. Een brug die jou verder en verder brengt helemaal terug naar jouw diepste kern; jijzelf maar eenmaal een brug over, dan kan je niet meer terug.

Elke brug staat symbool voor het oversteken naar een andere tijdlijn naar een nieuwe realiteit. Omdat jij nu vanuit jouw nieuwe waarheid  vanuit een andere zienswijze jezelf, dus de wereld om je heen bekijkt.

Met elke bewustzijnsverruiming betreed je weer een nieuwe werkelijkheid, sluiers vervagen, je andere waarheid ben je hierdoor vergeten. Hierdoor ga jij meer en meer openstaan, sta jij jezelf toe volledig te vertrouwen op je innerlijk weten.

Iedereen en alles verbonden met elkaar maar ieder bewust of onbewust in zijn of haar eigen bewustzijnsstaat opdat wij onze eigen volmaakte onvolmaaktheid kunnen beleven. Zodat na observatie en zelfevaluatie een transformatie zal plaatsvinden naar complete zelfacceptatie en jij  jezelf nu in alle vrijheid volledig kunt uitdrukken door jezelf als een spiegel compleet aan het leven over te geven.

Hou van jezelf door alles te omarmen zodat deze energie door jouw in- en uitademing kan komen en gaan maar nu met jou meebeweegt in plaats van zich vast te zetten, zich afgescheiden te voelen en zich hierdoor alleen maar in een staat bevindt van overleven.

Hoe meer jij je openstelt voor jezelf, volledig toestaat  te zijn, des te meer bruggen je kunt bewandelen zodat het inzicht, datgene wat je op dit moment nodig hebt, aan je gespiegeld kan worden en als een ontmoeting, gebeurtenis als manifestatie aan jou zal worden teruggegeven.

Dat jij je weer bewust wordt dat jij onderdeel bent van alles, maakt jou ook transparant. Hierdoor kijk je door je eigen sluiers en maskers heen dus ook van anderen want er bestaan geen blokkades, geen afstand.

Zodra je inziet dat tegenstellingen samen horen als eenheid. Zullen kaders vervagen omdat jij nu kijkt vanuit grenzeloosheid.

Nu zonder oordeel vanuit zelfliefde en compassie, in elke situatie ook door tijd en ruimte met of zonder belichaming,  te bestaan, als onderdeel van het geheel van de bron, zodat je ook hier hemel op aarde bent door in een bewustzijnsstaat van eenheid te zijn, dit te leven. Iedereen heeft de vrijheid en eigen wil te verkiezen in welke bewustzijnsstaat zij zich willen begeven. Maar deze staat van zijn, deze ervaring, opgedaan in mijn wezenlijkheid, is hetgeen ik nu wil uitdragen en mijzelf voor nu volledig mee wil omgeven.


Voor nu, omdat bewustzijn energie is dat altijd in beweging Is, zich wil verruimen niet is te remmen. Een oeroude kracht en verlangen die ik nooit wil verdringen of kan ontkennen omdat ik van nature het oneindige, alles wat ik ben, wil blijven uitdrukken,  wil blijven verkennen.

Een ervaring of bewustzijnsstaat is eigenlijk niet in woorden uit te drukken, alleen te voelen, daarnaast ervaart iedereen alles vanuit zijn of haar eigen beleving, vanuit hun eigen perspectief. 

De boodschap die ik gevoeld en ervaren heb na elk scenario, elke beleving, tijdens elke bewustzijnsstaat is…..

…… wees Dat wat je ook maar verkiest te zijn maar bovenal hou onvoorwaardelijk van jezelf want je bent namelijk alles al, heb jezelf altijd en overal lief.