Weekenergie 08-11-2021

Jouw oneindige Beginpunt, de leegte in jou dat alles overstijgt

Waarom de Mayan kalender is afgelopen, waarom men spreekt over het einde der tijden. Omdat nu de tijd daar is om jezelf (weer) volledig te dragen. Zelf het voorbeeld te zijn. Omdat er niets meer (op)gevolgd dient te worden, geen structuren en systemen meer die ons gevangen houden, klein houden. Om jou nog steeds in de illusie te houden dat je vrij bent in gevangenschap, in een wereld vol beperking. Omarm jezelf weer volledig, je bent niet incompleet, je bent niet beperkt. Draag jouw compleetheid, jouw innerlijke vrijheid en onbegrensde liefde uit en alles wat dit niet draagt, hier niet mee resoneert, zal uit elkaar vallen. Want de trilling, de frequentie vanuit jouw hart, is de krachtigste energie die er bestaat.

We zijn zo op zoek naar liefde dat we liefde buiten onszelf in welke verkapte vorm dan ook aangrijpen met alle consequenties en begrenzingen van dien. Wanneer ga jij jezelf weer volledig liefhebben? We zijn op zoek naar verbinding, wanneer ben jij in verbinding met jezelf? Wanneer heb jij voor het laatst iemand een knuffel gegeven, onvoorwaardelijk. Wanneer heb jij voor het laatst een hart tot hart gesprek gehad en jezelf vanuit compassie uitgesproken. Wanneer heb jij jezelf voor het laatst een onvoorwaardelijke knuffel gegeven. Wanneer heb jij je voor het laatst euforisch en levend gevoeld in elke cel van je lichaam. Wanneer heb jij je voor het laatst verbonden, echt verbonden gevoeld met anderen voorbij je eigen maskers en sluiers.

Wanneer heb jij voor het laatst gehuild en dit ook toegestaan in jezelf. Wanneer sta jij weer toe jezelf volledig te voelen? Wanneer sta jij weer toe jezelf volledig te accepteren voor alles wat je bent. Wanneer sta jij weer toe er volledig te mogen zijn, zoals jij wilt zijn. Wanneer sta jij jezelf weer toe volledig te dragen, je hart weer volledig open te zetten, vrij te ademen, vrij te bewegen, vrij te zijn van alles wat jou van buitenaf is en wordt opgelegd. Je bent niet geboren een bijrol te spelen in je eigen leven of alleen maar een toeschouwer te zijn. Iedere ziel is geboren om te zijn wie ze zijn, in onvoorwaardelijke verbondenheid met zichzelf en met iedereen, zonder voorwaarde.

Je bent zo gewend geraakt mee te gaan met wat je niet wilt, constant te moeten reageren op wat je niet wilt. Constante afleiding, invulling van buitenaf om onze energie laag te houden en dit energieverlies uit ons te trekken. Boosheid, frustratie,  een niet weten, onmacht, verdriet. Deze gevoelens mogen er dan niet zijn en blijf je maar naar buiten duwen, een constant gevecht met iets wat je niet wilt. De tijd is nu daar, niet meer die innerlijke strijd aan te gaan, niet meer mee te gaan in iets waar je weerstand tegen hebt. Niet meer mee te gaan in iets waar je hart niet ligt.

De buitenwereld is momenteel een reflectie van oude beperkende overtuigingen, een matrix, een systeem. Een spiegel van een beperkend opgelegd zelfbeeld van jezelf. Diep van binnen voel je steeds meer dat dit niet klopt, dat jij veel meer bent.    

Hou de frustratie nu bij je, hou de angst nu bij je, houdt het verdriet bij je, houdt je onmacht bij je, houdt het gevoel van niet weten bij je en laat dit alles door je heen stromen. Dit zijn ook uitingen van jou die gevoeld mogen worden, die omarmd willen worden.  Sta frustratie toe in jezelf, dat het er mag zijn. Sta een gevoel van onmacht, hoe nu verder toe, laat dit gevoel van niet weten er zijn. Sta verdriet toe in jezelf, voel dit volledig en zak dan verder in jezelf weg.

Als, op zoek gaan naar jezelf, nu niet gaat om het zoeken naar compleetheid.

Maar om jezelf volledig te accepteren, jezelf volledig te erkennen in ALLES wat je bent, voelt en ervaart.

Ben je dan niet altijd al compleet………..

En vanuit hier zak je nog verder in jezelf. Je bent nu op het punt beland dat je alleen nog maar kunt vliegen. En mocht je vallen dan val je niet meer in een oneindige loep, lus, gat of leegte maar val je in jouw eigen oneindigheid, een immense ruimtelijkheid. Ren hier niet meer voor weg, voor deze leegte in jezelf, om deze leegte vervolgens weer op te vullen door beperkende vrijheid buiten jezelf. Het is juist andersom. Omarm deze nietsheid in jezelf. Heelheid, een gevoel van jezelf compleet voelen haal je niet buiten jezelf maar is juist die leegte, of met andere woorden; die allesomvattendheid in jezelf. Zak nog dieper in jezelf en sta toe die leegte in jezelf te ademen en je zult gaan ervaren dat deze nietsheid geen leegte of beperking is maar juist jouw allesomvattende creatie, jouw oneindige potentie.

Hier ben je onthecht van alles buiten jezelf maar tegelijkertijd volledig verbonden met alles in jezelf, hier mag alles er zijn, van jezelf. Laat die innerlijke strijd, verkramping en beperking los van wie of wat of hoe jij wel of niet zou moeten zijn. Laat alles in jezelf er zijn, hou hier niet krampachtig aan vast maar accepteer al jouw gevoelens en val dan nog dieper in jezelf.  In die oneindige ruimte.

Zak dan nog dieper weg in dit niet weten, in dit gevoel, deze illusie van onmacht. Omarm deze op het eerste gezicht vreemde leegte in jezelf en adem dit dan volledig door je heen. Sta toe dat “niets” te zijn en dan…. kom je weer thuis, zal jij jouw compleetheid weer volledig gaan voelen en ervaren. Adem door deze leegte van jezelf heen en dan………..herinner en voel jij weer dat deze leegte in jezelf jouw beginpunt is, jouw anker. Een gevoel van heelheid, onthecht van alles wat jij bent gaan geloven dat jij was of moest zijn. Een onuitputtelijke onvoorwaardelijke stroom van liefde die vanuit jezelf komt, vanuit je hartcentrum. Hier ben je immuun voor de buitenwereld, hier BEN jij de buitenwereld. Vanuit dit diepste punt in jezelf ben jij de hoofdrolspeler van je leven, voel en ervaar jij jouw innerlijke kracht, innerlijke vrijheid, zelfliefde.

Je beseft je nu dat de buitenwereld een reflectie is van jouw innerlijke beleving. Dat de buitenwereld op jou reageert en niet andersom. Zet vanuit dit centrum, voorbij beperkende identificatie, in jezelf uit wat je wilt, focus je op wat jij wel wilt. Jouw kracht ligt binnenin, in het centrum van jouw broncode. Jouw kracht ligt binnen in jezelf, hier ligt jouw creatiekracht, jouw creatievermogen. Een hoge frequentie die alles kan overschrijven. Je bent in de matrix maar bent niet van de matrix. Zet je intentie en gevoel op wat je wel wilt, waar je hart ligt, van gaat stromen. Draag dit uit en de matrix zal van binnenuit uit elkaar gaan vallen.

Neem in jouw oneindige leegte plaats, een prachtig wit onbeschilderd canvas, zet je hart volledig open en ga voluit leven. Laat je innerlijk kind weer vrij om te spelen, om in alle vrijheid ervaringen te creëren die alle verwachtingen overstijgen. Omdat jouw bewustzijn, jouw creatievermogen, wie jij in essentie bent, jij prachtig krachtig liefdevol mens, oneindig is.

In liefdevolle verbinding, Ursula