Ontwaken

Ik ben en voel mijn ware essentie, de connectie met het hogere zelf, in volledige bewustzijn. Maar hier op aarde zie ik afscheiding, voel ik me soms eenzaam en dat is niet altijd fijn.

Wat is er nu gaande met de mensheid wat is er aan de hand. De frequentie is hier zo anders, mijn levensenergie verzwakt en het voelt alsof een hoop mensen zijn opgebrand.

Hoe het komt dat er zoveel leed is, zoveel strijd, gescheidenheid, zoveel pijn. Omdat mensen in beperking leven, ze voelen een gemis diep in zichzelf omdat ze de overtuiging de illusie hebben niet volledig zichzelf te kunnen of te mogen zijn.

Deze frustratie spelen ze dan uit, buiten zichzelf in het veld met andere spelers middels hun eigen gecreeerde obstakels/contrasten en hun eigen werkelijkheden. Terwijl zij het zelf zijn die zich van hun bewuste en onbewuste projecties kunnen verlossen, door bij zichzelf naar binnen te treden.

Het speelt allemaal in jezelf af, tussen je ego, gevoelens emoties en gedachten. Wat vervolgens als een holografische reflectie buiten op je staat te wachten.

Te wachten om mee te spelen totdat je uiteindelijk al je in-zichten hebt verkregen. Totdat je beseft dat de wereld buiten jezelf, jouw innerlijke wereld weerspiegelt als een energetisch veld dat compleet afgestemd op jouw resonantie zich laat meebewegen.

Alles wat ze manifesteren, zien en ervaren, zoals conflicten, leed, onmacht, onbegrip, is een reflectie van je eigen innerlijke strijdt, een continue debat over goed en fout. Dat is wat je ego en beperkte overtuigingen in stand houdt.

Je gedachten, emoties en gevoelens zijn net als je lichaam tools om hier te functioneren. Je gebruikt ze om te ervaren en te leren, maar ga je hier niet mee identificeren.

Je bent niet je ogen, je oren, je overtuigingen cq gedachtenpatronen. Je bent de levensenergie die dit alles in leven houdt, die deze belichaming tijdelijk komt bewonen.

Alles is hier al aanwezig, in jou, om je heen, je hoeft het alleen nog maar te voelen te zien te herinneren te herkennen dat het alreeds bestaat. Voor de meeste mensen, door hun nog aanwezige sluiers, nog lastig uit hun eigen gecreeerde gevangenis te stappen om de pure essentie te ervaren, hetgeen hun weer heel maakt.

Van binnen ben je al compleet en heel. Alleen door al die lagen heen worstelen is in het begin heel lastig en heel veel.

Je bent hier op aarde om je eigen creatie van het leven te leven, te ervaren te beleven. Het merendeel is zich alleen nog niet bewust dat ze zich als co-creator hier op aarde begeven.

Alles hier op aarde is er om je bewustzijn te vergroten, door je eigen persoonlijke ervaring. Met als uiteindelijke doel hier volledig van bewust te worden, je pure zelf te zijn, te ontwaken, een grotere bewustwording.

Als je dan uiteindelijk volledig onthecht bent van alles, in je naakte waarheid staat maar hierdoor nog onwennig waarneemt: maar hier is alleen leegte, hier is niks, dan heb je het mis. Die niksheid is de oorsprong waar jij deel van bent, complete volmaaktheid van alles wat-is.

Als je dan volledig in het nu een bent geworden met de stilte, de nietsheid, een staat van serene vrijheid en helemaal compleet. Dan realiseer je dat jijzelf de poort bent van de hemel op deze prachtige levende planeet.

Als je dan uiteindelijk weer volledig bewust bent van je eigen kracht, je innerlijk weten, je pure zelf en deze energie vervolgens naar buiten gaat projecteren. Observeer dan, lieve jij, dat je niet alleen bent maar meer mensen als een familie in deze energie met jou resoneren.

Jij, zoals iedereen, een co-creator vanuit je hart, je ware essentie waar alles eenheid is, alles in zijn volmaakte waarde. Maakt dat men dan gezamenlijk in harmonie mee gaat werken aan een hemel op aarde.

Maar in het collectief bewustzijn zijn de meesten nog slapende, er zijn er nog niet genoeg ontwaakt. Dat is zo, maar diegenen die wel wakker zijn stralen een andere vibratie uit, wat wel degelijk invloed heeft op anderen en voor hun omgeving een verschil maakt.

Die mensen hebben de weg naar hun hart gevonden en leven hun ware essentie, verlost van hun eigen beperkingen, in volledige vrijheid. Zij zullen, in samenwerking met de nieuwe energieen die hier nu op aarde zijn, andere mensen triggeren, wakker schudden, zodat zij ook naar zichzelf, binnenin, gaan kijken, wat resulteert in een shift in bewustwording, een andere realiteit.

Het spel heeft alleen wel regels, iedereen heeft de vrije keuze hierin mee te gaan of niet. Het is hun eigen verantwoordelijkheid hoe ze hun pad bewandelen, hoezeer jij het ook anders ziet. Je kan mensen geen inzichten laten opdringen, als ze nog niet zover zijn zien ze het simpelweg nog niet.

Mensen die ervoor kiezen om in oude structuren te blijven leven in hun eigen verstrengelingen oude overtuigingen, tunnelvisies en niet naar hun innerlijk weten luisteren, ook al zijn al hun alarmbellen afgegaan. Zullen deze weerstand, deze blokkades, omdat ze de oplossing nog steeds buiten zichzelf zoeken, uiteindelijk gaan vastzetten in hun fysieke lichaam.

Er zullen dierbaren, vrienden en mensen wegvallen, dat doet pijn en geeft verdriet omdat je een verbinding met ze hebt, juist omdat je deze mensen zo goed kent. Maar zij leven hun eigen verhaal hun eigen ervaring, dat is de reden waarom je hier op aarde bent.

Wees niet bedroefd lieve jij, leef nu je eigen verhaal ten volste, krachtig, liefdevol en in volle bewustzijn met alles wat-is zolang je hier op aarde zal verblijven. Sommigen zullen aansluiten, anderen leven hun verhaal en weer anderen zullen elders starten met een nieuw verhaal te gaan schrijven.

We zijn allemaal levensenergie die meehelpen het bewustzijn te laten groeien. Maar lieverd, we zullen nooit eindigen en altijd, zoals de natuur werkt, in de eeuwigheid prachtig blijven bloeien.