Bewustzijnsreis

 

 

We zijn allemaal reizigers rondtrekkend door het leven, over het pad.

Een weg dat nooit een begin of een einde kent, heeft gehad.

Ieder in zijn eigen tempo langs allerlei wegen en zijpaden bewust of onbewust, over reeds gebaande paden of grensverleggend daar waar onze nieuwsgierigheid onze focus verlegt naar weer een volgende ontdekkingsreis.

Zo vervolgen we telkens weer ons leven, stapsgewijs.

We bewandelen allemaal het pad reizend door het leven met de intentie bewustwording van onze bewustzijnsreis.